Waardoor haken investeerders af?

Investeerders hebben algemene en specifieke selectiecriteria voor investeringsproposities. Voldoet een onderneming aan de selectiecriteria, dan kan een investeerder alsnog afhaken.

De voornaamste redenen voor het afhaken van investeerders zijn als volgt:

Slecht management – Investeerders zoeken een zeker track-record waaruit kennis en ervaring blijkt. Een restauranthouder hoeft geen MBA te hebben, maar dient wel ervaring met horeca te hebben.

Hockeystick bedrijfswaarderingen – Winstprojecties die volledig uit de duim gezogen zijn en tot hoge hoogte reiken. Onderbouw alle cijfers!

Kopie – een overduidelijke kopie zonder verbeteringen van een product of dienst dat momenteel ‘hot’ is, vooral wanneer dit niet vergezeld wordt van een plan hoe de leverancier van het huidige product/dienst van de troon verstoten gaat worden.

Geen concurrentie – Alle ondernemingen kennen concurrenten. Een melding dat een onderneming geen concurrentie kent is aangeven dat de managers geen kennis van de markt hebben.

Geen entreebarrières – Wanneer concurrenten zonder problemen hetzelfde kunnen bieden, biedt dit geen zicht op een houdbare toekomst.

Geen USP – Geen verschil kunnen maken met eigen producten of diensten in vergelijking met concurrenten drukt marges en daarmee de potentie voor het genereren van een met tijd en risico verdisconteerd rendement.

Geen exit-mogelijkheden – Een investeerder wil op den duur zijn investering omzetten in liquide middelen. Een proposities die niet of moeilijk verkocht kan worden, wordt niet met open armen ontvangen.

Een ondernemer die investeerders aan wenst te trekken, doet er goed aan zich eerst te verdiepen in de selectiecriteria en de propositie enkel te presenteren bij investeerders waarbij aan de selectiecriteria wordt voldaan. Verder dient de propositie weerstand te bieden tegen de redenen waarom investeerder afhaken.

Investeerders

Meer informatie over investeerders?

Neem contact met ons op.