Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
Wettelijke rente De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet maximaal...
Gearing Gearing is gebruikmaken van vreemd vermogen om het rendement op eigen vermogen te stuwen....
Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Wat is verpanding? Financiers vragen als zekerheid bij het verstrekken van een financiering vaak verpanding...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...