Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Onder voorbehoud van financiering Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is,...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Wat is bereidstellingsprovisie? Sinds enkele jaren berekenen banken bereidstellingsprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat...
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Bullet-lening Een bullet-lening is een lening, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald hoeft te...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...