Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Wat is bereidstellingsprovisie? Sinds enkele jaren berekenen banken bereidstellingsprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat...
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Bullet-lening Een bullet-lening is een lening, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald hoeft te...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
Financieren met een optimale financieringsstructuur De optimale financieringsstructuur is de financieringsstructuur die bij een bepaalde...