Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
Wettelijke rente De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet maximaal...
Kwijtschelden van een lening Bij het aangaan van een lening heerst de verwachting dat de...
Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
EBITDA berekenen In financiële communicatie komt vaak de afkorting EBITDA voor. In dit artikel gaan...
Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Onder voorbehoud van financiering Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is,...
Generieke renteaftrekbeperking 2021 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...