Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...