Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Vrijgestelde beleggingen Bij een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Obligaties uitgeven Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele...