Rente cap & rente floor Ondernemers met een variabele rente lopen een renterisico. Dit risico...
Referentierente Een referentierente is een regelmatig geactualiseerde rentevoet. Voorbeelden van referentierentes zijn de EURIBOR en...
Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...