Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Het berekenen van de effectieve rentevoet Bij communicatie over de rente op een lening wordt...
Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie....