Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Onder voorbehoud van financiering Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is,...
SLIM-subsidie De SLIM-subsidie is een subsidie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, gericht op initiatieven die...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Garantievermogen Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de...
Mutatieoverzicht van een lening Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht...
Directe opeisbaarheid van een lening Leningen zijn er in alle soorten en maten. Aan leningen...
Financieringsvoorbehoud Ondernemers hebben vaak ambitieuze plannen die groter zijn dan de eigen portemonnee. Prachtig. Zeker...
Financiële hefboomwerking De doelstellingen van de meeste ondernemingen zijn waardecreatie en continuïteit. Een methode die...