KDT-JU subsidie De Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT-JU)-subsidie is een combinatie van een Europese...
SLIM-subsidie De SLIM-subsidie is een subsidie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, gericht op initiatieven die...
Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen kunnen onderverdeeld worden...
EBITDA berekenen In financiële communicatie komt vaak de afkorting EBITDA voor. In dit artikel gaan...
Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Onder voorbehoud van financiering Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is,...
Generieke renteaftrekbeperking 2021 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Garantievermogen Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de...