Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Borgstelling MKB-krediet (BMKB) Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een...
Financiële hefboomwerking De doelstellingen van de meeste ondernemingen zijn waardecreatie en continuïteit. Een methode die...
Zero-coupon obligatie Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen...
Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie....
Wat is Euribor? Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Europese banken lenen aan elkaar...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
Een overeenkomst van borgtocht maakt regelmatig onderdeel uit van een financieringsovereenkomst. Een borgtocht levert (additionele)...
Wat is verpanding? Financiers vragen als zekerheid bij het verstrekken van een financiering vaak verpanding...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...