Payment in kind-lening Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente...
Mutatieoverzicht van een lening Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht...
Wat is bereidstellingsprovisie? Sinds enkele jaren berekenen banken bereidstellingsprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat...
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Bullet-lening Een bullet-lening is een lening, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald hoeft te...
Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch...