Sale en leaseback

Bij een sale en leaseback-transactie verkoopt een ondernemer een bedrijfsmiddel (gebouw, apparatuur, vervoermiddel) aan bijvoorbeeld een bank of een investeerder en leaset deze direct weer terug. Op deze manier beschikt de ondernemer over extra liquiditeit die bijvoorbeeld geïnvesteerd kan worden in additionele bedrijfsactiviteiten.

Wanneer de waardecreatie met het herinvesteren van de extra liquiditeit hoger ligt dan de netto contante waarde van de kosten van de leaseconstructie, creëert de onderneming waarde met de deal.

De nadelen van een sale en leaseback-constructie liggen veelal in dat het toekomstige gebruik van het bedrijfsmiddel beperkt wordt, omdat de juridische eigendom bij de koper ligt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie wanneer een bedrijfspand verbouwd dient te worden, de nieuwe eigenaar van het pand hier toestemming voor dient te geven (en kan weigeren). Ook zijn de leasecontracten veelal van lange duur, wat verminderde flexibiliteit voor de ondernemer oplevert.

Externe verslaggeving

Administratief verschilt de verwerking van een sale en leaseback-transactie afhankelijk van of er sprake is van operational of financial lease. Bij operational lease dient de boekwinst of het boekverlies direct in de winst- en verliesrekening van de verkoper te worden verwerkt. Bij financial lease dient een boekwinst gespreid over de leaseperiode verwerkt te worden en een boekverlies niet als verlies via de winst- en verliesrekening geboekt te worden, maar direct in het eigen vermogen op de balans gecorrigeerd te worden.