Onder voorbehoud van financiering

Bedrijven die een investering wensen te doen waarvoor financiering benodigd is, kunnen als onderdeel van het risicomanagement de investering doen onder voorbehoud van financiering. Dit betekent dat wanneer de onderneming de financiering niet rond krijgt, kosteloos afgezien mag worden van het doen van de investering.

Een overeenkomst met de ontbindende voorwaarde onder voorbehoud van financiering komt bijvoorbeeld voor bij de aankoop van een machine of het doen van een bedrijfsovername.

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde gekoppeld aan een bepaalde situatie. Doet de situatie zich voor, dan mag (afhankelijk van wat er precies is overeengekomen) kosteloos van de overeenkomst af worden gezien. Is de overeenkomst het doen van een investering, dan mag dus van de investering afgezien worden.

Risicomanagement

Onder voorbehoud van financiering maakt onderdeel uit van het risicomanagement van een onderneming. Een onderneming wenst bijvoorbeeld een investering te doen, maar enkel indien hiervoor de benodigde financiering aangetrokken kan worden. Lukt het arrangeren van de financiering niet, dan hoeft ook de investering niet gedaan te worden.

Verschillende soorten ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn er in allerlei soorten en maten. Onder voorbehoud van financiering is slechts één voorbeeld. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring bij de aankoop van vastgoed of onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning voor een horecazaak die een terras wenst aan te leggen voor rendabele exploitatie.

Let op de kleine lettertjes

Ook bij een onder voorbehoud van financiering komen kleine lettertjes voor. Vaak dienen bijvoorbeeld bij verschillende financiers aanvragen gedaan te worden, wordt vooraf bepaald welke voorwaarden in de offerte acceptabel zijn (rentetarief van/tot, looptijd, zekerheden etc) en is het onder voorbehoud tot een bepaalde datum geldig (bij vervallen van deze datum kan geen beroep meer gedaan worden op het onder voorbehoud).

Meer informatie over onder voorbehoud van financiering?

Neem contact met ons op.