Negative pledge

Bij financieringsovereenkomsten komen een veelvoud aan ingewikkelde Engelse termen voor. Een voorbeeld hiervan is negative pledge. In dit artikelen gaan we kort in op wat negative pledge betekent.

Betekenis negative pledge

Negative pledge is een clausule die inhoudt dat de financiering verstrekt wordt met als voorwaarde dat de geldnemer geen nieuwe garanties ten gunste van andere schuldeisers mag vestigen.

Voorbeeld situatie negative pledge

Een onderneming is een geldlening overeengekomen met een bank. Als onderdeel van de financieringsvoorwaarden geldt een negative pledge.

In een later stadium verstrekt de DGA in RC financiering aan de organisatie.

Door de eerder overeengekomen negative pledge met de bank, mogen bij de RC met de DGA geen nieuwe garanties overeengekomen worden. Het vestigen van bijvoorbeeld een pandrecht op de voorraad behoort niet meer tot de mogelijkheden.

Voorbeeld bepaling negative pledge

De debiteur staat jegens de bank in, voor de nakoming van de negative pledge.

  1. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u bepaalde handelingen niet uitvoeren. U mag zich ook niet verplichten om deze handelingen uit te voeren. Het gaat om de volgende handelingen:
    • het vestigen van zekerheid of een ander beperkt recht op goederen die u heeft of krijgt. Bijvoorbeeld een pandrecht of een vruchtgebruik. Voorbeelden van goederen zijn vorderingen, voorraden,inventaris en overige bedrijfsmiddelen;
    • het vestigen van zekerheid of een ander beperkt recht op registergoederen die u heeft of krijgt. Bijvoorbeeld een hypotheekrecht of een recht van erfpacht. Voorbeelden van registergoederen zijn een bedrijfspand of een woning;
    • het vervreemden van de hierboven genoemde goederen en registergoederen, zoals verkopen, ruilen of verhuren. Of op een andere manier bezwaren of belasten. Bijvoorbeeld door een sale‐ and leaseback constructie of een andere off‐balance constructie.
  2. U mag dit wel doen als dit gebeurt in de normale uitoefening van uw bedrijf en tegen marktconformevoorwaarden. U mag dan zekerheid vestigen, bijvoorbeeld voor de lease van een bedrijfswagen of een machine. U mag dat dan doen tot de nieuwwaarde van dat goed. Maar maximaal tot € 75.000,‐.
  3. U mag zich niet aansprakelijk stellen voor schulden van anderen. Of op een andere manier instaan voor schulden van anderen. Bijvoorbeeld door middel van een borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheidstelling

 

Negative pledge

Meer informatie over negative pledge?

Neem contact met ons op.