Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Debt Service Capacity ratio Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing...
Waardoor haken investeerders af? Investeerders hebben algemene en specifieke selectiecriteria voor investeringsproposities. Voldoet een onderneming...
Debt/EBITDA-ratio Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing met een veiligheidsmarge...
Selectiecriteria investeerders De selectiecriteria van investeerders variëren per investeerder. Een ondernemer die investeerders aan wenst...
Wettelijke rente De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet maximaal...
Gearing Gearing is gebruikmaken van vreemd vermogen om het rendement op eigen vermogen te stuwen....
Bovenmatig lenen van de BV Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig lenen...
Boekingsgang inkoop eigen aandelen Ten behoeve van rendementsmaximalisatie en het optimaliseren van de financieringsstructuur kopen...