Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Vrijgestelde beleggingen Bij een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Op aandelen gebaseerde betalingen Ondernemingen kunnen goederen of diensten ontvangen tegen een vergoeding in aandelen...
KDT-JU subsidie De Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT-JU)-subsidie is een combinatie van een Europese...
SLIM-subsidie De SLIM-subsidie is een subsidie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, gericht op initiatieven die...
Bereidstellingsprovisie op een rekening-courantkrediet Banken berekenen een bereidstellingsprovisie over het ongetrokken deel van een rekening-courantkrediet....
De compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO) Financiering wordt veelal in concernverband verstrekt. Dit impliceert dat...
Negative pledge Bij financieringsovereenkomsten komen een veelvoud aan ingewikkelde Engelse termen voor. Een voorbeeld hiervan...
Debt Service Capacity ratio Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing...