Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een...
Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch...
Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets Recht op dividend ontstaat wanneer de algemene...
Buybacks. Waarom kopen bedrijven eigen aandelen in? Voornamelijk beursgenoteerde bedrijven kopen regelmatig eigen aandelen in....
Generieke renteaftrekbeperking 2023 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Bovenmatig lenen van de BV 2023 Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig...
Directe opeisbaarheid van een lening Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van...
Verwatering, verwateringsverlies & verwateringswinst Snelgroeiende ondernemingen financieren groei veelal middels meerdere opeenvolgende aandelenfinancieringsrondes. In dergelijke...