Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Rente cap & rente floor Om renterisico’s te mitigeren, komen ondernemers en kredietverstrekkers bijvoorbeeld een...
Referentierente Referentierentes die voldoen aan de Benchmarkverordening worden door onafhankelijke instanties berekend. Dit heeft als...
Bovenmatig lenen van de BV De nieuwe regelgeving voor bovenmatig lenen van de eigen vennootschap...
Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets Recht op dividend ontstaat wanneer de algemene...
Financiële hefboomwerking Waarde wordt gecreëerd door een rendement te genereren dat hoger ligt dan het...
Administratieve verwerking van factoring In de praktijk zien we dat de administratieve verwerking van factoring...
Wat is bereidstellingsprovisie? Bij bijvoorbeeld een rekening-courantkrediet kan een ondernemer tot de limiet krediet aanwenden....
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening wordt achtergesteld....
Bullet-lening Niet iedere onderneming kan op reguliere tijdstippen een vooraf vastgestelde periodieke aflossing dragen. Voor...