Artikelen

Blijf op de hoogte van de financieringsactualiteiten

Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening wordt achtergesteld....
Generieke renteaftrekbeperking 2023 (earningsstripping-regeling) Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke...
Waardering van een lening tegen geamortiseerde kostprijs Onder de geldende verslaggevingsregels dienen leningen in bepaalde...
Bovenmatig lenen van de BV 2023 Aanmerkelijkbelanghouders (en hun partners, (klein-)kinderen en (groot-)ouders) die bovenmatig...
Directe opeisbaarheid van een lening Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van...
Verwatering, verwateringsverlies & verwateringswinst Snelgroeiende ondernemingen financieren groei veelal middels meerdere opeenvolgende aandelenfinancieringsrondes. In dergelijke...
Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) Een borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) is een krediet van een bancaire...
Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare...
WBSO WBSO is een fiscale regeling die een belastingvoordeel op de loonkosten bij Research &...